Wednesday, January 26, 2011

Zone of Consideration for the year 2011


117.
PRABHATI LAL SOMWANSHI
21.01.60

RAJ
1988

118.
T.N. MADI
22.07.59

KTK
1988

119.
M.R. KAWADHAR
27.03.61

MP
1988

120.
K.V. SUBBA RAO
01.07.59

AP
1988

121.
M. POORNACHANDRA RAO
20.09.59

AP
1988

122.
I.L.SANKHALA
01.10.61

RAJ
1988

123.
DILBAGH SINGH SURI


PB
1988

124.
Y.JANARDANA SARMA
01.01.53

AP
1988

125.
MOHD HANIF
03.08.61

RAJ
1988

126.
S.N.SHARMA
08.05.56

RAJ
1988

127.
GAJANAND SHARMA
10.05.59

RAJ
1988

128.
T. AMUDHA GANESAN
21.08.60

TN
1988

129.
M.MURALI MOHANARAO
01.06.56

AP
1988

130.
NANDAN SINGH PATEL
01.07.54

MP
1988

131.
SURENDER KUMAR
29.04.57

DEL
1988
Promoted
132.
J S SUTHAR
19.03.55

GUJ
1988

133.
GURDEV SINGH
24.08.60

PB
1988

134.
BALJINDER SINGH


PB
1988

135.
S.K. JHANWAR
12.01.62

MP
1988

136.
V.V. SATYANARAYANA REDDY
03.01.60

AP(APS)
1988

137.
A.P. JOSHI
26.01.58

MH
1988

138.
SRI CHAND SINGH
12.09.56

RAJ
1988

139.
K CHANDRASEKARAN
28.06.54

TN
1988

140.
L CHANDRA SEKARAN
17.07.59

TN
1988

141.
UMESH CHANDRA YADAV
10.07.51

BIHAR
1988

142.
C.B.SINGH
15.02.55

MH(APS)
1988

143.
PREM PRAKASH SHARMA
27.08.54

RAJ
1988

144.
MANOHAR RAM
13.08.61

RAJ(APS)
1988

145.
ASIF AKTHAR
05.05.53

MAH
1988

146.
V.S. PATEL


GUJ
1988

147.
S SREENIVASAGAN
21.03.56

WB(APS)
1988

148.
R A DHAS
28.06.58

MAH
1988

149.
RAMESH KUMAR JAKHALIA
18.04.60

RAJ
1988

150.
SMT. JHARNA TOKDAR
21.01.55

WB
1988

151.
AMOOJIT SINGH
16.05.60

PB
1988

152.
BOOLA RAM SATHAR
18.04.61

RAJ
1988

153.
M.L.GULATI
08.12.52

PB
1988

154.
M.S. BALASUBRAMANIAN
16.12.61

TN
1988

155.
SATYA PAL YADAV
01.11.63

RAJ(APS)
1988

156.
B.S.CHANDRASEKARA
09.03.62

KTK
1988

157.
V.K.SHARMA
07.03.57

MP
1988

158.
KAIBALYA PRASAD PARIDA
28.01.57

ORRISA
1988

159.
B P PATTANAYAK
26.01.61

WB(APS)
1988

160.
ASIT BARAN ROY
01.12.54

WB
1988

161.
Q O BAIG
24.09.56

MH
1988

162.
SURENDRA NATH PANDA
02.04.63

OR
1988

163.
NORATMAL MALI
01.10.60

RAJ
1988

164.
D P GUSAL
13.03.58

GUJ
1988

165.
BANWARI LAL KUMAR
02.07.57

RAJ
1988

166.
SUBAL MALLICK
15.11.60

WB
1988

167.
N SOUNDRA PANDIAN
01.04.57

TN
1988

168.
PRASSANA KUMAR PATRA
05.04.57

OR
1988

169.
H C PATEL
19.03.62

MH
1988

170.
SCHAN LAL PATEL
07.08.59

RAJ
1988

171.
HEMRAJ RATHORE
01.01.60

RAJ
1988

172.
SURESH CHANDRA SHARMA
08.05.59

RAJ
1988

173.
CHANDAN GOSWAMI
17.04.56

WB
1988

174.
K LAKSHMI KASHAVA
02.12.54

KTK
1988

175.
S ARUMUGAM
25.11.59

TN
1988

176.
UJJAGAR SINGH


PB
1988

177.
SUN MOHAN CHANDRA NAIK
21.07.51

OR
1988

178.
J J KAKADE
24.08.57

MH
1988

179.
PARDUMAN KUMAR


PB
1988

180.
D V HAJARE
15.09.53

MH
1988

181.
V SAMPATH
10.04.56

TN
1988

182.
R KUNJITHA PATHAM
21.12.62

TN
1988

183.
SURENDRA PD SINGH
01.01.57

BIHAR
1988

184.
C R RAMAKRISHNAN
19.05.62

KERELA
1988

185.
SADHAN KUMAR SINHA
30.036.60

BIHAR
1988

186.
DEBABRATA BHATTACHERJEE
17.02.54

WB
1988

187.
DEV RAJ RATTAUR


PB
1988

188.
S K MISHRA


OR
1988

189.
ANITAYA MONDAL
01.01.63

WB
1988

190.
SUBASH CHANDRA BARIK
04.09.63

OR
1988
Promoted
191.
SUDHARKAR G DAVADIGA
27.07.64

KTK
1988

192.
SAUMEN SARKAR
10.01.61

WB
1988

193.
A J GAJENDRAGADKAR
27.02.53

MH
1988

194.
NIHAJ SINGH


PB
1988

195.
N P SAMPATH
12.09.55

TN
1988

196.
198.N P NIRMAL KUMAR
01.12.56

KERELA
1988

197.
AM199.AR CH MAJUMDER
16.02.53

WB
1988

198.
J T BHOSALE
02.06.61

MH
1988

199.
M S BADWE
01.06.63

MH
1988

200.
RAJINDER KUMAR JOSHI
30.06.57

PB
1988

No comments:

Post a Comment