Wednesday, January 26, 2011

Zone of Consideration for the year 2011


401.
S S KAUSHAL
20.03.61
SC
HP(APS)
1990

402.
BABU RAM KANWAT
15.12.60
ST
RAJ
1990

403.
D R MANDAL

SC
MP
1990

404.
CHANDRA NAND MANDAL
02.05.56
ST
BH
1990

405.
RADHEY SHYAM
08.08.57
ST
UP
1990

406.
RAMESHWAR DAYAL MEENA

ST
PB
1990

407.
M L RAWAT
08.09.59
ST
UP
1990

408.
G R ANANT

SC
MP
1990

409.
BANAMALI PATRA

SC
OR
1990

410.
V B MAHESHWARI

SC
GUJ
1990

411.
K RAMALINGAIAH

SC
KTK
1990

412.
K V SASI

SC
KERELA
1990

413.
P D SUKUMARAN

SC
KERELA
1990

414.
A K SELVARAJ

ST
KTK
1990

415.
V THIPPANA

SC
KTK
1990

416.
C M BHARATHAN

SC
KERELA
1990

417.
V S BHALAVI

ST
MP
1990

418.
DHARAM PAUL


PB
1990

419.
C CHELLAPPAN

SC
KERELA
1990

420.
R C CHAUHAN

SC
GUJ
1990

421.
C V RAJU

SC
KERELA
1990

422.
REWARAM GOND

ST
MP
1990

423.
RAMADAS SORON

ST
OR
1990

424.
SURYA BALI

ST
WB
1990

425.
A V PARGI

ST
GUJ
1990

426.
RAM KRISHAN

ST
HP
1990

427.
K C VELAYUDHAN

SC
KERELA
1990

428.
S VASUDEVAN


DEL
1990
RETIRED
429.
NATHU SINGH SHARMA


DEL
1990
RETIRING 31.03.11.

No comments:

Post a Comment