Wednesday, January 26, 2011

Zone of Consideration for the year 2011


201.
D K SHUKLA
13.07.60

UP(APS)
1988

202.
K V REDDY
07.11.61

AP(APS)
1988

203.
BARUN KR GHOSH
10.01.62

WB
1988

204.
V P JOSE
15.10.57

KERELA
1988

205.
SUBHASH CH BISWAS
02.10.56

WB
1988

206.
P GANESAN
15.06.58

TN
1988

207.
K B SISODIA
01.07.61

GIJ
1988

208.
BABU LAL B
12.02.62

RAJ
1988

209.
P N BHAVSAR
26.02.59

GUJ
1988

210.
M S CHOPADE
30.10.54
SC
MH
1988

211.
BHAKTAWAR SINGH


PB
1988

212.
RAMESH WAR DAS KALIA
01.01.53

PB
1988

213.
UDAY NARAIN PANDEY


BIHAR
1988

214.
GOUTAM TARAFDER
25.09.62

WB
1988

215.
PRADIP KR DEY
08.02.57

WB
1988

216.
SHIB SHANKAR CHANDER
07.02.51

WB
1988

217.
S K BHATTACHARJEE
09.04.54

WB(APS)
1988

218.
A K MISHRA
10.10.56

MH(APS)
1988

219.
R M VORA
06.05.61

GUJ
1988

220
DEBASISH SOM


WB
1988

221.
SWAPAN SAHA


WB
1988

222.
RATTAN KR. MUKHERJEE II
04.06.52

WB
1988

223.
SHRI BHAGWAN MALIK
29.02.56

DEL
1988

224.
A SUDHAKARAN
10.02.62

KERELA
1988

225.
HARI MOHAN
15.05.61

PB
1988

226.
P V KESAVAN
28.05.60

KERELA
1988

227.
T KANAGACHALAM
24.02.52

TN
1988

228.
T SAKTHIVEL MURUGAN
23.05.60

TN
1988

229.
GURDEEP SINGH


PB
1988

230.
GURDEV SINGH


PB
1988

231.
P KARUNANIDHI
15.10.57

TN
1988

232.
B R JOSHI
05.02.59

GUJ
1988

233.
SACHIDA NANDSINHA
19.03.53

BIHAR
1988

234.
S KALAISELVAN
06.10.60

TN
1988

235.
M B RATHOD
01.06.57

GUJ
1988

236.
S K BHARDAWAJ


PB
1988

237.
LALTA PRASAD YADAV
22.06.53

DEL
1988
Expired
238.
NARESH PRASAD SINGH
26.08.52

BIHAR
1988

239.
N R KHOJA
16.11.53

GUJ
1988

240.
S S SHIVASI
10.04.60
SC
MH
1988

241.
G G PATEL


GUJ
1988

242.
I D PATIL
02.06.62

MH
1988

243.
B M KAMBLE
01.06.62

MH
1988

244.
B K META
12.09.59

GUJ
1988

245.
S P SINGH
01.07.55

GUJ
1988

246.
P K PATEL
01.06.56

MH
1988

247.
A R AWADWASI
15.07.60

GUJ(APS)
1988

248.
RAJANDRA SORENG
14.07.51

WB
1988

249.
D P SONERI
31.05.53
ST
GUJ
1988

250.
H H KATTIMANI

SC
KTK
1988

251.
R N SALAME

ST
MH
1988

252.
JANARDHAN

ST
UP
1988

253.
G RAJESEKARAN
12.02.53
ST
TN(APS)
1988

254.
K Y DORLE


MH(APS)
1988

255.
R S VERMA
02.01.53

MH(APS)
1988

256.
B DAYAL
12.01.51

DEL
1988
Retiring on31.01.11.
257.
SEESHPAL SINGH
20.12.52

DEL
1988

258.
K RAJU
13.06.55

TN(APS)
1988

259.
NATHU SINGH
24.04.80

UP(APS)
1988

260.
B C MARANDY
19.03.53

OR(APS)
1988

261.
A S DAHIYA
23.07.51

DEL
1988

262.
H KALITA
11.05.55

NE(APS)
1988

263.
K C SHARMA
13.12.52

PB(APS)
1988

264.
ABHIJIT HALDER
26.01.61
SC
WB
1989

265.
K BHRTHY
14.02.53
SC
TN
1989

266.
K VENKATA SESHAIAH
05.06.62
SC
AP
1989

267.
A AYYANAR
04.03.51
SC
KTK
1989

268.
D K DCHURY

ST
OR
1989
Expired
269.
V MUTHURAJ
03.04.58
SC
TN
1989

270.
B BHASKAR
01.07.53
SC
AP
1989

271.
B B GHADGE
16.11.56
SC
MH
1989
Retired
272.
RANJIT HALDER
02.11.62
SC
WB
1989

273.
M MACHAIAH
08.06.53
SC
AP
1989

274.
M BOOPALAN
01.06.51
SC
TN
1989

275.
R DAKSHINA MURTHY
21.05.60
SC
TN
1989

276.
S BALACHANDRAN
11.07.53
SC
TN
1989

277.
SIBAPRASAD BAG
01.12.51
SC
WB
1989

278.
D GOVINDAPPA
15.06.59
SC
KTK
1989

279.
B A SANKPAL
01.06.54
SC
MH
1989

280.
RAJAN MOCHI

SC
RAJ
1989

281.
M SHIVARAJ
01.07.59
SC
KTK
1989

282.
BHARAT LAL MEENA
15.07.56
ST
RAJ
1989

283.
PRAKASH SINGH

SC
PB
1989

284.
MAHENDRA PD. RAJAK
17.06.60
SC
BIHAR
1989

285.
BANEY SINGH
08.07.57
SC
RAJ
1989

286.
BHIM SINGH MEENA
07.07.54
ST
RAJ
1989

287.
M NAGESH
08.09.55
SC
KTK
1989

288.
RAMDEO CHOUDHARY
05.03.62
SC
BIHAR
1989

289.
E NANDAGOPAL
08.07.57
ST
TN
1989

290.
BHAGIRATH LAL BUNKAR
15.07.60
SC
RAJ
1989

291.
PRAMOD KUMAR GARG
10.02.58

UP(APS)
1989

292.
Y S UKEY
25.01.52
SC
MH
1989

293.
MAHESH NAND
12.12.62
SC
UP(APS)
1989

294.
MANOJ KR HALDER
01.01.56
SC
WB
1989

295.
CH SYAMBABU
04.06.59
SC
AP
1989

296.
CHANDESHWAR PASWAN

SC
BIHAR
1989

297.
G Y MURGADE
01.01.55
SC
KTK
1989

298.
HARI SINGH
01.05.54
SC
UP
1989

299.
G N LAKSHMI PRASAD
21.07.60
ST
KTK
1989

300.
NIKHIL KR MONDAL
02.03.56
SC
WB
1989

No comments:

Post a Comment